Om

Vi är klass 7E på Oxievångsskolan i Oxie. Vi är en musikklass och det betyder att vi har extra mycket musik på schemat och b.la. genomför konserter på vår skola. Vi kommer blogga i ämnet svenska men det kommer finnas en del musik på bloggen också.

Syfte och mottagare
Vi använder bloggen i syfte att öka vår lust att lära genom att sprida vårt skolarbete till fler mottagare.

Vi bloggar även för att kunna lära oss saker i svenska på ett mer roligt sätt, det känns lite coolt med en blogg.  Att vara med i en tävling kan också motivera oss mer i skolarbetet.

Vi vill också förmedla till andra vad vi läser och tänker om vår läsning. Vi vill sprida våra åsikter och tankar om saker som händer i omvärlden t.ex. nätsäkerhet samt dela åsikter och tankar om skönlitteratur med andra.

Bloggen gör också att vi får ta del av varandras tankar, det ger oss en massa exempel på hur man kan skriva, tänka och diskutera. Vi kan lära av varandra genom att läsa varandras texter och kommer även arbeta med att ge och ta respons på bloggen.

Genom bloggen tränar vi oss i att kombinera texter med bilder och musik för att levandegöra och förstärka budskap. Dessa budskap kan spridas till fler genom vårt bloggande. Då vi är en musikklass kommer vi jobba en del med just musik och dess förmåga att förstärka och levandegöra.

Genom att arbeta med en blogg och göra vårt språk synligt för en bred publik måste vi träna oss i att anpassa vårt språk efter mottagare.

Via vår blogg kommunicerar vi även med författarinnan Ritta Jacobsson som skrivit boken vi läser:Han kallar sig Esmeralda. Ritta läser vår blogg och mailar oss tankar och bilder från research till boken.

Vi hoppas att andra elever läser vår blogg samt våra vårdnadshavare för att de ska få en insyn i vårt skolarbete.

Jennie Rosén, vår lärare i svenska, är ansvarig för bloggen.

Den pedagogiska kopplingen
Läroplan för grundskolan, kapitel 1 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Fler kopplingar till LGR11 fylls på när vi arbetar med olika saker på bloggen, vi lägger det här: 

Upphovsrätt

Vi använder oss av material som vi har skapat själva. Du får gärna dela vidare vårt material om du anger att vi är upphovsmän till materialet och länkar till oss.

Ibland använder vi bilder som vi har funnit på internet men det är bara bilder som får delas och spridas enligt Wikimedias CC-licenser, CC search och Google avancerad sökning. När vi använder andras bilder anger vi detta med källa och länk till bilden.

Motivering till varför vi borde få pris.
Vi tar vårt bloggande seriöst och vi uppfyller kriterierna för vad en blogg ska innehålla.  I blogginläggen vi gör kan andra få tips kring nätsäkerhet vilket alla borde tänka på.  I våra inlägg kan andra få inspiration till läsning. Vår klass har en passion för vår blogg, vi har lagt ned tid på bloggen. Vi vill att den ska vara snygg och perfekt. Vi har en förståelse för vårt skolarbete. Vi vill att vår röst ska höras och våra åsikter spridas till flera mottagare.

Vad har vi lärt oss?
Hitintills har vi lärt oss hur man gör när man bloggar, hur man hanterar en blogg.  Att skriva blogginlägg med en tydlig struktur och ordning, vi har lärt oss vad som bör finnas med i ett blogginlägg. Vi  har lärt oss hur man kan  använda en blogg. Bloggandet har hjälpt oss i vår arbete med läsförståelse och att träna oss i lässtrategier.

Vi har lärt oss att se världen från olika perspektiv, samt lyssna till andras åsikter om saker och ting via bloggen. Vi lär oss att analysera litteratur genom bloggen, gen om att ställa frågor till litteratur och söka svar. Att få fram egna åsikter jobbar vi även med genom att ställa ord mot varandra och få fram vår egen åsikt, när vi t.ex. jämför olika personer i boken.

Vi arbetar även med källkritik.